Kruta maziva

Čvrsta maziva su prahovi. Obično su mogući ili obvezni sastojci formulacija maziva, npr. paste, disperzije, ulja. Također se koriste za proizvodnju bezazbestnih obloga kočnica i spojke ili u plastici kao PA 6.6.

 

MIPO LM 14
Tamno, čvrsto mazivo u prahu s MoS₂. Koristi se za proizvodnju bez azbestnih obloga kočnica i kvačila. Također se koristi za suho podmazivanje (tumble-process) hladnog kovanja (ekstruzije) željeznih metala i za proizvodnja plastičnih smjesa. Raspon temperature: -185 do +500°C.
Setral
MIPO M 15
Fini prah MoS₂ za podmazivanje i smanjenje trošenja i habanja. Koristi se kao čvrsta komponenta maziva u mazivim mastima i pastama, u disperzijama, sinteriranim metaliima, plastikama te kao čvrsto mazivo za mehaničke elemente. Raspon temperature: -185 do +1100°C.
Setral
MIPO M 5
Super fini prah MoS₂ za podmazivanje i smanjenje trošenja i habanja. Koristi se kao čvrsta komponenta maziva u mazivim mastima i pastama, u disperzijama, sinteriranim metaliima, plastikama te kao čvrsto mazivo za mehaničke elemente. Raspon temperature: -185 do +1100°C.
Setral

SITEMAP

  • GRUPE MAZIVA
  • NAMJENA MAZIVA
  • INDUSTRIJSKA PRIMJENA
prijavaPRIJAVA