Masti za prehrambenu industriju

SYN-setral-SINT/425 CST-2 FD

Setral
Grupa proizvoda:Masti
Podgrupa proizvoda:Masti za prehrambenu industriju
Primjena:Brtvljenje, Podmazivanje ležajeva, Podmazivanje prijenosnika, Podmazivanje spojeva, Podmazivanje spojeva, kliznih površina, armatura
Industrijska grana:Automobilska industrija, Farmaceutska industrija, Kemijska industrija, Plastična industrija, Prehrambena industrija, Tiskarska i ambalažna industrija
Proizvođač:Setral

Specijalna potpuno sintetička mast za podmazivanje na niskim i visokim temperaturama koja se temelji na inovativnoj tehnologiji za podmazivanje. Mast je razvijena za podmazivanje ležajeva koji rade u ekstremnim uvijetima u kojima se javlja utjecaj vlage, kiselina i lužina te ležajeva koji rade na velikim brzinama. Mast je idealna za mjesta gdje se javljaju velika trenja. Mast je idealna je za primjenu kod podmazivanja valjkastih i kliznih ležajeva, kalandera, kalupa za proizvodnju guma, ventilatora u pekarskim pećima, te raznih aplikacija u tvornicama kartona i papira te u ostalim industrijskim granama. 

Mast posjeduje NSF H1 certifikat koji dokazuje mogućnost primjene u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Mast također posjeduje certifikate Halala i Kosher.

Ova specijalna mast se može miješati sa bilo kojom masti za visoke temperature na bazi PFPE/PTFE i masti na bazi PFPE/ester/PU kao i ostalih kombinacija struktura masti. Ova specijalna mast je učinkovitija od ostalih PFPE masti. Mast je otporna na starenje i stabilna je na oksidaciju. Mast je stabilna je na visokom tlaku i na visokim temperaturama. Mast izvrsno štiti od korozije i habanja. Kompatibilna je s većinom plastike i elastomera. Mast ima vrlo dobru kliznu stabilnost.

Raspon radne temperature ove specijalne masti je od -20°C do +250°C

Pakiranje: na upit

 

SITEMAP

prijavaPRIJAVA